רדיוגרפיה

רדיוגרפיה 

רדיוגרפיה הינה שיטת בדיקה לא הרסנית המספקת מידע על אי רציפויות בנפח החומר הנבדק.
מקור קרינה רדיואקטיבית בתצורת קרני X או גמא עומד מצידו האחד של החלק הנבדק בעוד שסרט צילום או מסך דיגיטלי נמצאים מצידו השני. הקרינה חודרת אל החומר הנבדק ומשליכה על גבי סרט הצילום תשליל של מצבו המבני. תשליל זה מפותח ומפוענח על ידי מפענח מוסמך בהתאם לקריטריוני תקינה המתאימים למוצר הנבדק.

יישומי השיטה:

  • בדיקת טיב ריתוכים (צנרת, מיכלים, קונסטרוקציות וכו')
  • בדיקות תכולת אלמנטים מבטון (זיון)
  • בדיקת טיב יציקות וחישולים
  • בדיקות טיב מעגלים מודפסים
  • מיפוי ירידת עובי דופן
  • מיון הרכב כימי של חומרים
  • תכולת חומר זר במזון וטקסטיל
בדיקות ריתוכים