פיקוח מיכלים וצנרת API 653, 570

פיקוח מיכלים

מיכלי אחסון עיליים מכילים מליוני ליטרים של נוזל העלול לזהם את הסביבה ולהוות גורם לתאונות ונזקים כבירים.

תפקידו של מפקח מיכלים מוסמך להעריך את התאמתו של המיכל לתקן, לנהל ולבקר את פרוגרמת הבדיקות הנדרשות ולבצע חישובים מתאימים לקביעת תדירות בדיקות אלו.

חברתנו  בעלת נסיון רב שנים בפיקוח מיכלים, תספק לכם שרותי פיקוח לפי API653.

 

פיקוח צנרת

מפקח צנרת מוסמך הינו נציגו של הלקוח, בעל הצנרת או בא כוחו של הרגולטור, וביכולתו להעריך את איכות הצנרת בין אם חדשה או בשימוש ולבדוק התאמתה לדרישות התקינה (לרוב לפי ה API570, ASMEB31.3 או דומים).

למפקח הצנרת הידע בדסיפלינות הצנרת השונות לרבות פיקוח ריתוך, תיקון, שינוי, בדיקות תקופתיות ומבחני לחץ.

בישראל סכמת הסמכה למפקחי צנרת מוכרת מטעם המשרד להגנת הסביבה או מטעם הארגון האמריקאי לדלק, ה API570.

 

פיקוח ריתוך

מפקח ריתוך מוסמך הינו בא כוחו פוטנציאלי של כל אחד מהצדדים המעורבים בפרוייקטי ריתוך, בין אם מטעם היצרן, הלקוח, הרגולטור או מטעם גוף שלישי שנשכר על ידי אי אלו מהגופים. למפקח הריתוך חייבים להיות הכישורים והידע המתאימים והסמכות מתאימות. על מפקח הריתוך לקבוע התאמת איכות הריתוך לתכנון או לתקן את הנדרש. למפקח אין את הסמכות להחליט על ויתור או לאשר שינויים בפרמטרי תהליך הריתוך (WPS).

בישראל רוב מפקחי הריתוך מוסמכים ע"י הוועדה הישראלית לריתוך  – ICWI המוכרים על ידי הארגון האמריקאי לריתוך ה – AWS.

 

חברת גבי שואף בע"מ מספקת שרותי פיקוח בפעילויות הבאות:

  • ניהול הסמכות ריתוך
  • פיקוח בפרוייקטי גז טבעי ופרויקטים שלובים
  • הכנת WPS לקונפיגורציות ריתוך שונות

עפ"י הרגולציה הישראלית, לא קיים גוף הסמכות רתכים. אף על פי כן, הוועדה הישראלית לריתוך ייסדה סכמה לגופים מוסמכים היכולים להוכיח בקיאות ויושרה לניהול והפקת תעודות הסמכת רתכים.

החברה עונה לדרישות הוועדה ומשמשת כמרכז להכשרות רתכים מזה שנים רבות. עד היום מאות תעודות הסמכת רתכים הופקו לרתכים השונים.