נוזלים חודרים

נוזלים חודרים

 

שיטת הנוזלים החודרים (זייגלו) מיועדת לגילוי פגמים הפתוחים לפני השטח בלבד ע"י יציאה של צבע חודרן נראה לעיין או צבע פלואורסצנטי החוצה מתוכם. לאחר זמן המתנה מספק, הנוזל החודר העודף מוסר מפני השטח, וחומר פיתוח מיושם על מנת לשלוף את הנוזל מתוך הפגמים ולהעצים את העדות הוויזואלית, לצורך הגברת רגישות הבדיקה.

יישומי השיטה:

  • בדיקת אביזרי תעופה
  • בדיקות אביזרים בתעשיית הרכב
  • בדיקות במנופים ואביזרי הרמה
  • בדיקת מוצרי קרמיקה, זכוכית ופלסטיק
  • בדיקת ריתוכים
  • בדיקת יציקותבדיקות צנרת