בדיקות ללא הסרת בידוד

בדיקות ללא הסרת בידוד

קורוזיה מתחת לבידוד, CUI, מהווה גורם שכיח מאוד להיווצרות דליפות בענף הכימיה והפטרוכימיה ומתהווה כתוצאה של חדירת לחות וטמפרטורה גבוהה בצנרת, מיכלים ותשתיות מבודדות נוספות כאשר התוצאה המתקבלת ברוב המקרים הינה קורוזיה כללית. קורוזיה זו חבויה מתחת לשכבות הבידוד וניתנת לגילוי כאשר מוסר הבידוד לבדיקה ויזואלית או במידה ודליפה קיימת מצביעה על התכנותה.

הטמעה של שיטת בדיקה לא הרסנית מתקדמת לגילוי מוקדם של התהוות קורוזיה מתחת לבידוד בשלבי שרות המתקן, תחסוך עלויות רבות והשבתה של המתקן.

גבי שואף מספקת שרותי בדיקה מתקדמים לאיתור קורוזיה ופגמים אחרים לצנרת ומיכלים מבודדים או ללא גישה באמצעות טכנולוגיות בדיקה ®Eddyfi Lyft ו Teletest  FOCUS+™   מבית Eddyfi.

® Eddyfi Lyft– טכנולוגיית בדיקה באמצעות Pulsed Eddy Current, (PEC) לסריקה על גבי שכבת בידוד אלמוניום, פלב"מ או פלדה מגלוונת.

Teletest FOCUS+TM – מערכת לאולטרסוניק טווח ארוך GWUT למיפוי ירידת עובי תוך כיסוי פני שטח רבים בהצמדת גשש אחת

בדיקות ללא הסרת בידוד
נגישות