איתור תשתיות חבויות

איתור תשתיות חבויות

רדאר חודר קרקע (GPR) זו טכנולוגיה המבוססת על שליחת גלים אלקטרומגנטים בתדר ה RF אל תוך התווך, וחזרתם בעוצמות שונות אל המקלט מעצמים שונים, כתלות במוליכות החשמלית שלהם. רח"ק ישים לסוגי חומרים שונים כגון אבן, אדמה, קרח, מים, מדרכות ומבנים.

ישומים נפוצים:

  • מיפוי ברזל זיון חבוי במבנים
  • מדידות גיאומטריות של חתכי תקרות
  • מיפוי וגילוי עצמים חבויים מתחת לפני הקרקע
  • מיפוי שכבות קרקע