תקרות פלקל

פל-קל

תקרות פלקל תקרות פלקל גבי שואף בע"מ מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כגוף בדיקה למרכיבי פלקל במבנים לפי תקן ISO17025  .החברה מציעה מגוון בדיקות רחב ככלי למהנדסי בניין לקביעת כשירותיהן של התקרות הללו לגבי המשך תפקודן. המיפוי עבור הכנת תכניות עדות (As Made) מבוצע במשולב באמצעות: צילומים תרמוגרפיים מיפוי רדאר חודר קרקע אימות […]