רדיוגרפיה

בדיקת ריתוכים

רדיוגרפיה רדיוגרפיה  רדיוגרפיה הינה שיטת בדיקה לא הרסנית המספקת מידע על אי רציפויות בנפח החומר הנבדק.מקור קרינה רדיואקטיבית בתצורת קרני X או גמא עומד מצידו האחד של החלק הנבדק בעוד שסרט צילום או מסך דיגיטלי נמצאים מצידו השני. הקרינה חודרת אל החומר הנבדק ומשליכה על גבי סרט הצילום תשליל של מצבו המבני. תשליל זה מפותח […]