פיקוח מיכלים וצנרת API 653, 570

פיקוח מיכלים וצנרת API 653, 570

פיקוח מיכלים וצנרת API 653, 570 פיקוח מיכלים וצנרת API 653, 570 פיקוח מיכלים מיכלי אחסון עיליים מכילים מליוני ליטרים של נוזל העלול לזהם את הסביבה ולהוות גורם לתאונות ונזקים כבירים. תפקידו של מפקח מכלים מוסמך להעריך את התאמתו של המיכל לתקן, לנהל ולבקר את פרוגרמת הבדיקות הנדרשות ולבצע חישובים מתאימים לקביעת תדירות בדיקות אלו. […]

נגישות