נדיפים אורגניים LDAR

נדיפים אורגניים LDAR נדיפים אורגניים LDAR חוק אוויר נקי מחייב מפעלים לבצע סקר לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR  LEAK DETECTION AND REPAIR כתנאי להמשך פעילותם.    רכיבי הציוד מחולקים לשלש קטגוריות ולכל קטגוריה תדירות בדיקות שונה. קטגוריה 1 (משאבות, מדחסים, ציוד ערבוב…) בתדירות של 4 מחזורים בשנה. קטגוריה 2 (שסתומים, סגרים, אוגנים עיוורים, פקקים….) […]