מתקני משחק וכושר

מתקני משחק וכושר מתקני משחק וכושר ילדים רבים נהנים משימוש  במתקני משחק וכושר. לאורך השנה, שינויי מזג האוויר, מפגעי החורף וחום הקיץ הלוהט, ונדליזם, עייפות החומר וחוסר שימוש במתקנים עלולים לפגום בתקינותם של המתקנים ולהפכם למסוכנים לשימוש. גבי שואף הינה מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות התאמה של המתקנים הבאים לתקינה ישראלית: מתקני משחק – התקנה ובדיקות […]