מתנפחים

מתנפחים מתנפחים שימוש במתקני מתנפחים לילדים נפוץ ורחב מאוד באירועים ובפארקי שעשועים בארץ ובעולם. מתקנים אלה, מטבע אופיים, מנוידים ממקום למקום ומותקנים בסביבות שונות על בסיסי שיכוך מגוונים. במשך הזמן, לאורך השימוש במתקן, נוצרת התבלות העלולה לסכן את המשתמשים בו. סיכונים כחנק, הילכדות מלאה או לכידת ראש או גפיים, פגיעות ראש מנפילה על משטח שאינו משטח […]