מיכלי אגירה עיליים

מיכלי אגירה עיליים מיכלי אגירה עיליים גבי שואף מספקת שרותי בדיקות לא הורסות מתקדמות למכלי אגירה על קרקעיים וקובעת באמצעות מומחיה שהם מפקחי653  API מוסמכים את פרק הזמן לבדיקה הבאה. שרותי החברה כוללים: בדיקות עובי דופן תקופתיות ידניות ורובוטיות בדיקות רדיוגרפיה או Phased Array לריתוכי השקה על המעטפת בדיקות בחלקיקים מגנטיים לריתוכי חיזוקים וחיבורים בדיקות […]