מיכלים וצנרת

פיקוח ריתוך, מיכלים וצנרת פיקוח ריתוך, מיכלים וצנרת מיכלים וצנרת הם כלים אשר מכילים לחץ ו/או חומרים מזהמים ומסוכנים. ריתוך לא תקין עלול לגרום לפיצוץ או דליפה ובהמשך שריפה, זיהום נרחב, אובדן חומר וסיכון לחיים. הריתוכים הינם נקודת התורפה של הצנרת והמיכלים ומקור לפגמים בזמן הריתוך או סדקים שמתפתחים עם הזמן.  ריתוכים אלו עוברים אצלנו […]