בדיקות ללא הסרת בידוד

בדיקות ללא הסרת בידוד בדיקות ללא הסרת בידוד קורוזיה מתחת לבידוד, CUI, מהווה גורם שכיח מאוד להיווצרות דליפות בענף הכימיה והפטרוכימיה ומתהווה כתוצאה של חדירת לחות וטמפרטורה גבוהה בצנרת, מיכלים ותשתיות מבודדות נוספות כאשר התוצאה המתקבלת ברוב המקרים הינה קורוזיה כללית. קורוזיה זו חבויה מתחת לשכבות הבידוד וניתנת לגילוי כאשר מוסר הבידוד לבדיקה ויזואלית או […]