אולטרסוניק

אולטרסוניק

אולטרסוניק אולטרסוניק גלים על קוליים המשודרים אל תוך החומר חוזרים אל הגשש בנקודות זמן שונות כפונקציה של מיקום אי הרציפויות שגרמו להחזרים אלה.  ההחזרים מוצגים על הצג ומפוענחים ע"י כוח אדם שהוכשר לכך בהתאם לדרישות תקינת המוצר. ניתן לאתר פגמים פנימיים כגון סדקים, בועות, חוסר התכה, חוסר חדירה, התכווצויות, הפרדות, המצאות קורוזיה, ומדידות עובי דופן […]