תקרות פלקל

תקרות פלקל

גבי שואף בע"מ מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כגוף בדיקה למרכיבי פלקל במבנים לפי תקן ISO17025.  החברה מציעה מגוון בדיקות רחב ככלי למהנדסי בניין לקביעת כשירותיהן של התקרות הללו לצורך המשך תפקודן.

המיפוי עבור הכנת תכניות עדות (As Made) מבוצע במשולב באמצעות:

  • צילום תרמוגרפי
  • סריקת רדאר חודר קרקע
  • אימות זיהוי מוטות הזיון (מיקום וצפיפות) באלמנטי הבטון באמצעות פרופומטר
  • זיהוי קוטר מוטות הזין ע"י חישוף ומדידה ישירה בכפוף להנחיות המהנדס המלווה