קונסטרוקציות

קונסטרוקציות

לא אחת אנו שומעים על התמוטטות מבנה או סככה או עגורן. לקונסטרוקציה ריתוכים רבים ודי בריתוך פגום אחד כדי שיגרום לכשל המבנה כולו תוך אבדן כספי וסיכון חמור של חיי אדם. גבי שואף מבצעת את הבדיקות הנדרשות על ידי התקנים כדי לגלות סדקים ופגמי ריתוך אחרים המחלישים את הריתוך. במידה ונמצא פגם כזה היצרן משחיז את הריתוך ומתקנו לקראת בדיקה חוזרת סופית.

בדיקת קונסטרוקציות