קונסטרוקציות

קונסטרוקציות

לא אחת אנו ושומעים על התמוטטות מבנה או סככה או עגורן. לקונסטרוקציה ריתוכים רבים ודי בריתוך פגום אחד כדי שיגרום לכשל המבנה כולו תוך אבדן כספי וסיכון חמור של חיי אדם. החברה מבצעת את הבדיקות הנדרשות על ידי התקנים כדי לגלות סדקים ופגמי ריתוך אחרים המחלישים את הריתוך. במידה ונמצא פגם כזה היצרן משחיז את הריתוך ומתקנו לקראת בדיקה חוזרת סופית.

בדיקת קונסטרוקציות