סקרי מבנים

סקרי מבנים

סקר מצב קיים של מבנים בסמיכות לאזור בניה, הינו הכרחי כמענה ביטוחי לפני תחילת עבודות קבלניות.

מטרת הסקר הינה לתעד את "מצב האפס" של מבנים הנמצאים בסמיכות לאתר הבניה, על מנת לספק מידע אילו מהנזקים נגרמו כתוצאה מהליך הבניה עצמו.

הסקר המבוצע על ידי גבי שואף כולל סקירת פרמטרים שונים ותיעודם על גבי דוח ממצאים מפורט וכולל:

  • תיעוד סדקים
  • מצב הטיח
  • מצב אבני החיפוי
  • ריצוף
בדיקת סדקים