נדיפים אורגניים LDAR

נדיפים אורגניים LDAR

חוק אוויר נקי מחייב מפעלים לבצע סקר לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR  LEAK DETECTION AND REPAIR כתנאי להמשך פעילותם.

  

רכיבי הציוד מחולקים לשלש קטגוריות ולכל קטגוריה תדירות בדיקות שונה.

  • קטגוריה 1 (משאבות, מדחסים, ציוד ערבוב…) בתדירות של 4 מחזורים בשנה.
  • קטגוריה 2 (שסתומים, סגרים, אוגנים עיוורים, פקקים….) בתדירות של 2 פעמים בשנה.
  • קטגוריה 3 (אוגנים ומחברים מתוברגים) בתדירות של פעם אחת בשנה.

 חברתנו מספקת שרותי LDAR באמצעות מערכות רחרחנים (סניפרים) מתקדמים בהתאם לנוהל בדיקות LDAR של המשרד להגנת הסביבה ואיתור דליפות באמצעות מצלמת Optical Gas.

בדיקת צנרת בתעשייה
נגישות