נדיפים אורגניים LDAR

נדיפים אורגנים LDAR

חוק אוויר נקי גובש על ידי קבוצת חברי כנסת ועמותת "אדם טבע ודין" ונכנס לתוקף ביום 1/01/2011.
החוק נועד להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר.
החוק מטיל חובה על מפעלים גדולים להצטייד בהיתרי פליטה כתנאי להמשך פעילותם.
מדובר בהיתר הנוגע לכל הפעילות במפעל הקשורה לפליטת זיהום לאוויר, ממתקני האנרגיה, הייצור וכל מתקן אחר שעלול לגרום לזיהום.
במסגרת הבקשה להיתר פליטה מחויבים המפעלים לבצע סקר לאיתור וטיפול בדליפות מרכיבי ציוד LDAR  LEAK DETECTION AND REPAIR

רכיבי הציוד מחולקים לשלש קטגוריות ולכל קטגוריה תדירות בדיקות שונה.

  • קטגוריה 1 (משאבות, מדחסים, ציוד ערבוב…) תדירות הבדיקות היא 4 מחזורים בשנה.
  • קטגוריה 2 (שסתומים, סגרים, אוגנים עיוורים, פקקים….) תדירות הבדיקה היא 2 פעמים בשנה.
  • קטגוריה 3 (אוגנים ומחברים מתוברגים) תדירות הבדיקה היא פעם 1 בשנה.

 

קיימת טכנולוגיית חדשה (OPTICAL GAS IMAGING-OGI) לגילוי דליפות שהינה טכנולוגיית צילום
(של גזים בלתי נראים לעין רגילה) המבוססת על בליעת  אנרגיית אינפרארד ע"י גזים.
לטכנולוגיה זו יתרונות רבים ביחס למכשירי גילוי אחרים ,כגון:

  • גילוי מהיר של דליפות גדולות
  • דיוק בזיהוי נקודת הדליפה
  • בטיחות מרבית, הנובעת מיכולת המצלמה לזהות דליפות מרחוק ובכך להימנע מטיפוס לגבהים וכניסה לאזורים החשודים כמזוהמים

חברתנו מספקת שרותי LDAR באמצעות מכשיר TVA (סניפר)-בהתאם לנוהל בדיקות LDAR של המשרד להגנת הסביבה.
ואיתור דליפות באמצעות מצלמת Optical Gas