מתקני משחק וכושר

מתקני משחק וכושר

ילדים רבים נהנים משימוש  במתקני משחק וכושר. לאורך השנה, שינויי מזג האוויר, מפגעי החורף וחום הקיץ הלוהט, ונדליזם, עייפות החומר וחוסר שימוש במתקנים עלולים לשבש את שמישותם ותקינותם של המתקנים ולהפכם למסוכנים לשימוש ובטיחותם של ילדינו היא מעל הכול.

גבי שואף הינה מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מקיפות למתקנים הבאים:

  • מתקני משחק – התקנה ובדיקות תחזוקה שנתיות לפי ת"י 1498
  • בדיקות למתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה –  לפי ת"י 1497