מתקני משחק וכושר

מתקני משחק וכושר

ילדים רבים נהנים משימוש  במתקני משחק וכושר. לאורך השנה, שינויי מזג האוויר, מפגעי החורף וחום הקיץ הלוהט, ונדליזם, עייפות החומר וחוסר שימוש במתקנים עלולים לפגום בתקינותם של המתקנים ולהפכם למסוכנים לשימוש.

גבי שואף הינה מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות התאמה של המתקנים הבאים לתקינה ישראלית:

  • מתקני משחק – התקנה ובדיקות תחזוקה שנתיות על פי ת"י 1498
  • מתקנים לפעילות גופנית – בדיקות למתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה על פי ת"י 1497
בדיקת מתקני ספורט וגני משחקים
נגישות