מתקני ומגרשי ספורט

מתקני ומגרשי ספורט

מתקני ספורט בשטחים ציבורים ומוסדות חינוך, כגון עמודי כדורסל או מסגרות שערי כדורגל עלולים להיראות שלמים ויציבים, אך לא תמיד כך הדבר כשבודקים אותם לעומק וביסודיות.

משקעי גשם הנכלאים בתוך היסודות, שחיקה במהלך השימוש, עייפות החומר, השחתה של המתקן ושגיאות תכן, עלולים לגרום לסביבת משחק מסוכנת ולא בטיחותית.

סל הבדיקות המוצע בגבי שואף, בהתאם לסדרת תקני ת"י 5515 ו 5517, יקנו לך שקט נפשי למניעת קריסות, לכידות אצבע וראש ומפגעים נוספים אחרים.

הבדיקות כוללות בחינה ויזואלית של המתקן, מדידות מרחב חופשי וקיום ריפוד מגן ובדיקות קשיחות ויציבות מסגרת המתקן, באמצעות העמסות משקל על פי התקן.

  • ת"י 5515 חלק 1 – מתקני סל, סל חשמלי, סל נייד, סל מגרש חוץ מקובע, סל תלוי באולמות כדורסל
  • ת"י 5515 חלק 2 – מתקני כדורעף באולמות ומגרשי חוץ
  • ת"י 5515 חלק 3 – מתקני סולם קיר באולמות ספורט, סולם שוודי, סולם סריג
  • ת"י 5515 חלק 4 – מתקני טבעות באולמות ספורט
  • ת"י 5515 חלק 8, 9 ו 10 – מתקני שער כדורגל, קטרגל, כדוריד במגרשי חוץ ואולמות ספורט
  • ת"י 5515 חלק 20 – מתקני חבלי טיפוס באולמות ספורט
  • ת"י 5517 – בדיקת מחיצה מחלקת אולם

מעבדת גבי שואף, מעבדה מאושרת ע"י ממונה התקינה, מלווה מזה שנים רבות מוסדות ומועצות רבות לבדיקות מתקני הספורט וערוכה לתת שירות ודיווח מהיר ואמין בפריסה ארצית

בדיקת מתקני ספורט
נגישות