מתקני ומגרשי ספורט

מתקני ומגרשי ספורט

בדיקות מתקני ספורט באולמות ומגרשי ספורט, מתבצעות, בהתאם לדרישות סדרת תקני ת"י 5515 ות"י 5517 לווילונות חלוקה, לאחר התקנה ובאופן תקופתי ע"י מעבדה מאושרת.

מתקני ספורט בשטחים ציבורים ומוסדות חינוך, כגון עמודי כדורסל או מסגרות שערי כדורגל עלולים להיראות שלמים ויציבים, אך לא תמיד כך הדבר כשבודקים אותם לעומק וביסודיות.

משקעי גשם הנכלאים בתוך היסודות, שחיקה במהלך השימוש, עייפות החומר, השחתה של המתקן ושגיאות תכן, עלולים לגרום לסביבת משחק מסוכנת ולא בטיחותית.

השילוב המנצח של הבדיקות המוצעות בגבי שואף, בהתאם לסדרת תקני ת"י 5515 ו5517, יקנו לך שקט נפשי למניעת קריסות, לכידות אצבע וראש ומפגעים נוספים אחרים.

הבדיקות כוללות בחינה ויזואלית של המתקן, מדידות מרחב חופשי וקיום ריפוד מגן ובדיקות קשיחות ויציבות מסגרת המתקן, באמצעות העמסות משקל על פי התקן.

  • ת"י 5515 חלק 1 – מתקני סל, סל חשמלי, סל נייד, סל מגרש חוץ מקובע, סל תלוי באולמות כדורסל.
  • ת"י 5515 חלק 2 – מתקני כדורעף באולמות ומגרשי חוץ
  • ת"י 5515 חלק 3 – מתקני סולם קיר באולמות ספורט, סולם שוודי, סולם סריג
  • ת"י 5515 חלק 4 – מתקני טבעות באולמות ספורט
  • ת"י 5515 חלק 8, 9 ו 10 – מתקני שער כדורגל, קטרגל, כדוריד במגרשי חוץ ואולמות ספורט.
  • ת"י 5515 חלק 20 – מתקני חבלי טיפוס באולמות ספורט
  • ת"י 5517 – בדיקת מחיצה

מתקני הספורט שברשות מועצות ומוסדות חינוך, נבחנים בבדיקה תקופתית ע"פ תקן ישראלי 5515 ו 5517 לבדיקת כשירות המתקן ולרבות בטיחות המשתמש.

מעבדת גבי שואף, מעבדה מאושרת ע"י ממונה התקינה, מלווה מזה שנים רבות מוסדות ומועצות רבות לבדיקות מתקני הספורט שברשותכם וערוכה לתת שירות ודיווח מהיר ואמין בפריסה ארצית