מתנפחים

מתנפחים

שימוש במתקני מתנפחים לילדים נפוץ ורחב מאוד באירועים ובפארקי שעשועים בארץ ובעולם. מתקנים אלה, מטבע אופיים, מנוידים ממקום למקום ומותקנים בסביבות שונות על בסיסי שיכוך מגוונים.

במשך הזמן, לאורך השימוש במתקן, נוצרת התבלות העלולה לסכן את המשתמשים בו. סיכונים כחנק, הילכדות מלאה או לכידת ראש או גפיים, פגיעות ראש מנפילה על משטח שאינו משטח ספיגה הולם, התחשמלות או קריסה.

על מנת למנוע סיכונים אלה, לאחר ההתקנה הראשונית של המתקן המתנפח ואחת לשנה, בעל המתקן נדרש לקיים בדיקות בטיחות על ידי מעבדה מאושרת.

גבי שואף הינה מעבדה מאושרת לבדיקות מתנפחים לפי ת"י 5378 לביצוע בדיקות התקנה ותקופתיות.

בדיקת מתנפחים
נגישות