מיכלי דלק תת קרקעיים

מיכלי דלק תת קרקעיים

תקנות המים (מניעת זיהום מים, תחנות דלק), של המשרד להגנת הסביבה קובעות שיש לבצע בדיקות אטימות במכלים תת קרקעיים אחת לחמש או שלש שנים. טכנולוגיות הבדיקה במעבדות גבי שואף מאפשרות גילוי דליפות ברגישות גבוהה מאוד. הן ישימות עבור כל מוצר נוזלי המאוחסן במיכל, ועבור כל סוג של מיכל, בין אם בעל דופן בודדת ובין אם כפולה. בדיקות אטימות נעשות גם על הצנרת המזרימה דלק אל המיכלים, על פי דרישות הלקוח.

מיכלי דלק תת קרקעיים
נגישות