מיכלי דלק תת קרקעיים

מיכלי דלק תת קרקעיים

תקנות המים (מניעת זיהום מים, תחנות דלק), תשנ"ז-1997 של המשרד להגנת הסביבה קובעות שיש לבצע בדיקות אטימות במכלים תת קרקעיים אחת לחמש שנים לפחות, ואם הותקן המכל חמש עשרה שנים או יותר לפני יום תחילת התקנות, אז תידרש בדיקה אחת לשלוש שנים.
טכנולוגיות הבדיקה במעבדות גבי שואף מאושרות על ידי צד שלישי ומאפשרות גילוי דליפות ברגישות גבוהה מאוד. הן ישימות עבור כל מוצר דלק מאוחסן במיכל, ועבור כל סוג של מיכל, בין אם בעל דופן בודדת ובין אם כפולה.  בדיקות אטימות נעשות גם על הצנרת המזרימה דלק אל המיכלים, על פי דרישות הלקוח.

השרות, במסגרת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ניתן באמצעות:

  • השיטה העל קולית בהתאם לתקן ASTM D6760
  • השיטה הסונית בהתאם לתקן ASTM D5882