מיכלי אגירה עיליים

מיכלי אגירה עיליים

גבי שואף מספקת שרותי בדיקות לא הורסות מתקדמות למכלי אגירה על קרקעיים וקובעת באמצעות מומחיה שהם מפקחי653  API מוסמכים את פרק הזמן לבדיקה הבאה.

שרותי החברה כוללים:

  • בדיקות עובי דופן תקופתיות ידניות ורובוטיות
  • בדיקות רדיוגרפיה או Phased Array לריתוכי השקה על המעטפת
  • בדיקות בחלקיקים מגנטיים לריתוכי חיזוקים וחיבורים
  • בדיקות ויזואליות לגימומים
  • בדיקות אטימות לרצפות מכלים בשיטת ה MFL
  • בדיקות ניצבות ושקיעות מכלים
  • שרותי סריקות תלת ממדיות ל As Made, אנכיות, אופקיות וכיול נפח פנימי

 

מפקחי API של החברה עושים גם פיקוח לאישור מכלים חדשים לפי  API 650לפני תחילת השימוש.

בדיקת מיכלים
נגישות