מזרונים ומשטחי ספיגה

מזרונים ומשטחי ספיגה

אלפי ילדים נפגעים בעולם בכל שנה במהלך משחק במתקני משחק, נתונים סטטיסטיים מראים כי 70% ממפגעים אלה קשורים לנפילה על משטח הספיגה. טבעו של משטח הספיגה מסביב למתקן מהווה גורם מכריע לקביעת חומרת הסיכון שבנפילה עליו. היעדר בולם זעזועים מתאים מגדיל את הסיכון לפגיעה בעת הנפילה. מגרשי משחקים מצוידים במשטחים מגוונים לשיכוך זעזועים אלה החל ממשטחים בעלי חלקיקים חופשיים כגון חול, שבבי עץ וכו' ועד למשטחים מעובדים כגון מרבדי גומי, מרצפות גומי וכו'. איכות הספיגה של משטחים אלה מתדרדרת במשך הזמן כתוצאה משחיקה, ונדליזם ותנאי מזג אויר, אי לכך נדרשת בדיקת ניטור מתאימה על מנת לקבוע את כשירותם של משטחים אלה.

גבי שואף מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי תקן BS-EN1177  לביצוע בדיקות:

  • קביעת גובה הנפילה הקריטי
  • קביעת קריטריון פגיעת הראש

בתום שלב הייצור בשטח המפעל או באתר המשחקים בבדיקה תקופתית.