חלקיקים מגנטיים

חלקיקים מגנטיים

שיטת הבדיקה מבוססת על מגנוט האובייקט הנבדק ופזור חלקיקים פרומגנטיים בגודל של מספר מקרונים הצבועים בצבע בעל ניגודיות גבוהה.
החלקיקים מתרכזים באזור הפגם והופכים אותו לנראה לעין באמצעות תהליכים שונים.

יישומי השיטה:

  • בדיקת אביזרי תעופה
  • בדיקות אביזרים בתעשיית הרכב
  • בדיקות במנופים ואביזרי הרמה
  • בדיקת חומר גלם
  • בדיקת ריתוכים
  • בדיקת יציקות
בדיקת חלקיקים מגנטיים