זרמי ערבולת

זרמי ערבולת

זרמי ערבולת (Eddy Currents) היא שיטת בדיקה לא הורסת המבוססת על השראת שדה מגנטי בפריט מתכתי לצורך איתור אי רציפויות, בעיקר סדקים, קורוזיה מקומית או שינויי מוליכות בחומר.

יישומי השיטה:

  • בדיקת מוליכות חשמלית לזיהוי נתכים
  • בדיקות לגילוי סדקים בענף התעופה
  • בדיקות לגילוי קורוזיה וסדקים בצנרת מחליפי חום
  • בדיקות עובי ציפוי וצבע
  • גילוי מתכות ועצמים חבויים
זרמי ערבולת
נגישות