בדיקות בתעופה

בדיקות בתעופה

בענף התעופה, קיום בדיקות לא הורסות מהווה את ההבדל בין חיים ומוות. חלקי תעופה נבדקים כחומרי גלם, כמוצרים סופיים לפני הרכבתם במטוס ובאופן תקופתי במשך שלבי השרות שונים לאחר הרכבתם.

חלקי תעופה נפוצים הנבדקים בבדיקות לא הורסות:

  • גוף המטוס
  • כנפיים
  • חלקי המנוע השונים
  • גלגלים
  • כני נסע
בדיקות לתעופה

בדיקות נפוצות לתעופה במסגרת הסמכת NADCAP:

בדיקות אולטרסוניות בטבילה לחומרי גלם

  • מתאימות לבדיקות מתכות וחומרים מרוכבים
  • מאפשרות בדיקה של עד 4 מטר אורך
  • בעלות רגישות תעופתית של עד CLASS AA
  • דוחות בתצוגת  C-SCAN לפי דרישת הלקוח

 

בדיקות אולטרסוניות במגע למתכות וחומרים מרוכבים

בדיקות בשיטת ה Pulse Echo ו- Through Transmission  למתכות וחומרים מרוכבים תעופתיים בגלים ישרים וגלי גזירה.

בדיקות בנוזלים חודרים

שרותי בדיקות בנוזלים חודרים במסגרת הפיקוח של NADCAP לגילוי סדקים, קורוזיה, תכולת חומר זר במוצרים תעופתיים מגנטיים ולא מגנטיים ברגישויות בדיקה תעופתיות בהתאם לצרכי הלקוח והמפרט.

בדיקות בחלקיקים מגנטיים

שרותי בדיקות בחלקיקים מגנטיים במסגרת הפיקוח של NADCAP למוצרים תעופתיים פרומגנטיים באמצעות מכשור ייעודי.

בדיקות רדיוגרפיה

בדיקות רדיוגרפיה קונבנציונלית או דיגיטלית (DR) למוצרים תעופתיים

בדיקות בזרמי ערבולת

בדיקות בזרמי ערבולת במוצרים תעופתיים לגילוי סדקים, קורוזיה, תכולת חומר זר ומדידות מוליכות למוצרים תעופתיים.

נגישות